domingo, 12 de julio de 2009

movavi_facebook.cmd

#
#"C:\Archivos de programa\WinFF\movavi_facebook.cmd"
# comprime mov creado por maquina de fotos panasonic / kodak en .avi (xvid-mp3) con bajo bitrate.
#
# requiere winff042.exe
#
# http://winff.googlecode.com/files/winff042-ffmpeg-r13712-setup.exe
#
"C:\Archivos de programa\WinFF\ffmpeg.exe" -i "%1" -r 29.97 -vcodec libxvid -vtag XVID -aspect 4:3 -maxrate 200kb -b 200kb -qmin 11 -qmax 13 -bufsize 4096 -mbd 2 -bf 2 -flags +4mv+trell -aic 2 -cmp 2 -subcmp 2 -g 300 -acodec libmp3lame -ar 48000  -ab 32k -ac 1 "%1.avi"

No hay comentarios: